Vakwerk in Excel

training & consultancy

Het ontdubbelen van een lijst

Hoe kunt u uit een lijst alle dubbele waarden halen? Excel heeft hiervoor een ingebouwde functionaliteit: duplicaten verwijderen. Hoe dat werkt, kan het beste worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Stel, u heeft een lijst met klantnummers. Als u deze lijst ontdubbelt, staan er uitsluitend unieke waarden in en kunt daarna door eenvoudig […]

Getallen opgeslagen als tekst

Herkent u dit probleem? U heeft een rijtje getallen in een Excel-bestand staan en wilt deze optellen met behulp van de SOM-functie. De uitkomst is 0, volgens Excel: Als we goed kijken, zien we 2 dingen: als eerste staan de getallen links in de cel en ten tweede zien we linksboven in de cellen een […]

De functie INDIRECT

De functie INDIRECT vertaalt een tekst of getal naar een voor Excel bruikbare verwijzing. Dit kan het beste uitgelegd worden aan de hand van een voorbeeld. We hebben een tabel met 4 namen en leeftijden. In cel D2 staat de waarde ‘B4’ en in cel D3 de waarde ‘2’. Als we nu in cel D5 […]

Titels blokkeren / vastzetten

U kunt in Excel rijen of kolommen vastzetten. Als u dan naar beneden of naar rechts toe scrollt, blijven deze rijen of kolommen altijd in beeld. Hoe werkt het? Op het tabblad Beeld, onder Blokkeren / Titels blokkeren kunt u aangeven dat u de titels wilt blokkeren. Excel blokkeert dan alle cellen links en boven […]

Rekenen met datums en tijden

Als u in een Excel-bestand wilt rekenen met datums en tijden, moet u 2 dingen onthouden: Voor Excel begint de wereld op 1 januari 1900. Voert u een datum in of leidt een berekening tot een tijdstip voor die datum, dan krijgt u een foutmelding (te weten: #################) Elke dag in Excel is het getal […]

Vakwerk in Excel © 2016