Vakwerk in Excel

training & consultancy

Praktische informatie

Praktische Informatie

Vakwerk in Excel biedt cursussen en consultancy. Cursussen ontwikkeld vanuit de praktijk, jarenlange ervaring voor een zekere probleemanalyse en passende oplossing.

Onze cursussen zijn niet gericht op één specifieke versie van Excel. De lesstof die wordt bijgebracht is toepasbaar op alle versies. Wij geloven dat u de essentie van Excel eigen dient te maken, in plaats van elke knopje alle functionaliteit. Ontwikkelde bestanden zijn zoveel mogelijk downwards compatible, om te zorgen dat alle gebruikers in uw organisatie ermee kunnen werken.

Johan Veninga is sinds 2002 actief als Excel-deskundige en  geeft sinds maart 2004 een vanuit de praktijk ontwikkelde cursus. Daarnaast zijn als Excel-vraagbaak in die periode al veel vraagstukken de revue gepasseerd én opgelost.  Sinds 2011 wordt lesgegeven aan de Warber-academie. Dit is een samenwerkingsverband tussen Friese overheden, waarbij kennisoverdracht plaats vindt. Ook niet-leden van Friese overheden maken gebruik van dit cursusaanbod. Naast cursussen wordt er ook een beroep op Excel-deskundigheid en onder die noemer advies gegeven en Excel-bestanden op maat gebouwd.

Vakwerk in Excel is een handelsnaam van Polderbenen.nl, ingeschreven bij het KVK onder nummer 55949274. Voor al onze diensten ontvangt u een factuur met Btw, volledig fiscus-proof.

Vakwerk in Excel © 2016