Vakwerk in Excel

training & consultancy

Het ontdubbelen van een lijst

Hoe kunt u uit een lijst alle dubbele waarden halen? Excel heeft hiervoor een ingebouwde functionaliteit: duplicaten verwijderen. Hoe dat werkt, kan het beste worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Stel, u heeft een lijst met klantnummers. Als u deze lijst ontdubbelt, staan er uitsluitend unieke waarden in en kunt daarna door eenvoudig te tellen, de omvang van uw klantenbestand meten:

ontdubbelen1

Zoals vaak met lijstwerk, selecteren we één willekeurige cel in de lijst. Daarna gaan we via het lint, tabblad Gegevens, naar de knop Duplicaten verwijderen:

ontdubbelen2

In dit geval hebben we maar 1 kolom. Indien de lijst uit meerdere kolommen bestaat, kunt u bepalen op welke waarden Excel de ontdubbeling moet gaan doen. Let erop dat we een kolomkop hebben. Excel heeft deze automatisch herkend omdat de kolomkop tekst is en de gegevens getallen zijn:

ontdubbelen3

Zodra u klikt op <OK> wordt de lijst ontdaan van dubbelingen. In het dialoogvenster dat verschijnt kunt u het resultaat bekijken:

ontdubbelen4

Tip: zodra u gebruik maakt van een functie als ontdubbelen, verwijdert u daadwerkelijk regels uit een bestand. In dit geval raad ik u aan eerst een kopie te maken van de lijst op een nieuw werkblad en daar het ontdubbelen op toe te passen. Zo voegt u data toe aan uw bestand in plaats van het te verwijderen.

Updated: 9 mei 2016 — 15:41
Vakwerk in Excel © 2016