Vakwerk in Excel

training & consultancy

Geen categorie

Het ontdubbelen van een lijst

Hoe kunt u uit een lijst alle dubbele waarden halen? Excel heeft hiervoor een ingebouwde functionaliteit: duplicaten verwijderen. Hoe dat werkt, kan het beste worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Stel, u heeft een lijst met klantnummers. Als u deze lijst ontdubbelt, staan er uitsluitend unieke waarden in en kunt daarna door eenvoudig […]

Getallen opgeslagen als tekst

Herkent u dit probleem? U heeft een rijtje getallen in een Excel-bestand staan en wilt deze optellen met behulp van de SOM-functie. De uitkomst is 0, volgens Excel: Als we goed kijken, zien we 2 dingen: als eerste staan de getallen links in de cel en ten tweede zien we linksboven in de cellen een […]

Vakwerk in Excel © 2016