Vakwerk in Excel

training & consultancy

Tutorials

De functie INDIRECT

De functie INDIRECT vertaalt een tekst of getal naar een voor Excel bruikbare verwijzing. Dit kan het beste uitgelegd worden aan de hand van een voorbeeld. We hebben een tabel met 4 namen en leeftijden. In cel D2 staat de waarde ‘B4’ en in cel D3 de waarde ‘2’. Als we nu in cel D5 […]

Rekenen met datums en tijden

Als u in een Excel-bestand wilt rekenen met datums en tijden, moet u 2 dingen onthouden: Voor Excel begint de wereld op 1 januari 1900. Voert u een datum in of leidt een berekening tot een tijdstip voor die datum, dan krijgt u een foutmelding (te weten: #################) Elke dag in Excel is het getal […]

Vakwerk in Excel © 2016